Karlovarský symfonický orchestr

Během svého třicetiletého působení v Karlových Varech se stal výjimečnou a mimořádnou osobností karlovarského hudebního života.

V roce 1960 přijal místo dirigenta Karlovarského symfonického orchestru. Jeho všestranný muzikantský talent se brzy uplatnil. Již rok po svém nástupu založil na troskách Hlaholu Karlovarský pěvecký sbor, jehož existence obohatila i dramaturgii orchestru. Nejdříve o sbory z oper, později o díla kantátová a oratorní. Jako první uvedl v roce 1963 do Karlových Varů Českou mši vánoční. V době totality se mu dařilo prosazovat i další závažná díla duchovní hudby, která důvěrně znal ze svého pražského působení. Nejobtížnější skladby z této oblasti dirigoval za spoluúčasti vynikajících pěvců Národního divadla. V náročných dílech např. v Beethovenově Misse solemnis či Verdiho Requiem prokázal svou obrovskou schopnost zvládnout velkou formu i rozsáhlý kompars účinkujících. S neobyčejnou láskou a porozuměním řídil díla také díla Dvořákova , mnohokrát v dvořákovských karlovarských podzimech.

Jeho nezapomenutelná osobnost navždy a hluboce poznamenala hudební historii karlovarského regionu.

© copyright SJH 2006 | created by blackeye.cz